Nobuyoshi Araki | Sakura polaroids | Hanami in Tokyo
Nobuyoshi Araki | Sakura

Nobuyoshi Araki captures the vibrant pink flowers’ silhouettes with black and white polaroids. Sakura as a metaphor for the ephemeral nature of life.